DIGITAL LYD – EN SELVMOTSIGELSE

Det finnes ikke digital lyd. Lyd gjengis analogt. Vi har to ører, og de kan ikke høre digitale nuller og ettall.

 

Den «digitale lyden» må konverteres fra digitalt signal til analoge signaler. Digital innspilling er opptak av analog lyd via analogt opptaksutstyr via en A/D converter (analog-til-digital konvertering) til digitalt utstyr og over til digitalt lagringsformat.

For å høre den «digitale lyden», må den overføres til digitale bæremedier, enten det er på plate, bånd, harddisk, minnekort eller server. Derfra må den avleses med en avspiller via en D/A converter (digital-til-analog konvertering) til analogt utstyr koblet til høyttalere.

Tradisjonell CD-lyd (compact disc digital audio) er maksimalt 16-bits avlesning (oppløsning) med 44.100 gangers oversampling per sekund (Hz) i et komprimert format i standarden Redbook PCM (pulse code modulation), slik at det kan leses med en diodelaser med en bølgelengde på 780 newtonmeter.


HDCD-encoding (high definition CD) er en ytterligere komprimering som muliggjør avspilling av 20-bits data gjennom CD-spillerens 16-bits digitale signal ved hjelp av ytterligere komprimeringsfiltre.

SACD (super audio CD) har en laser på 650 nm, i likhet med DVD.

Innspillingsformatet for SACD kalles DSD (Direct Stream Digital), og er et PCM-signal på 1-bit med 2.822,4 kHz (DSD64), 5.644,8 kHz (DSD128) eller 11.289,6 kHz (DSD256). 

Bluray Disc bruker en diodelaser på 405 nm.

Innspillingsformatet for lydsporet på Bluray, enten det er film eller bare lyd, kalles DXD (Digital Extreme Definition), som er et PCM-signal med 24 bits oppløsning med en samplingfrekvens på 352,8 kHz.

Det 32 ganger Grammy-nominerte norske plateselskapet 2L (Lindberg Lyd) gjør alle sine innspillinger i DXD. 24 av nominasjonene gjelder det tekniske, som best engineered album classical, best produced album classical, producer of the year classical, og flest i kategorien best surround sound recording — i alt 15 nominasjoner i kategorien, oftest to av fem samme år, en gang tre av fem.

PCM vil i ukomprimert tilstand, såkalt lineær PCM (LPCM), tillate en samplingfrekvens på opptil 6.144 kHz, som i lydporet på en DVD-video kan gjengi opptil 7.1 kanaler surroundlyd i 16-bits 48kHz.

CD-platas (Red Book) PCM er altså ikke-lineær. Den kuttes litt her og litt der for å få plass i det kompakte formatet. Det kan sammenlignes med å høre musikk gjennom en kam som bare slipper deler av lydbildet gjennom til dine ører.

•De vanligste filformat for PCM- og LPCM-lyd er WAV og AIFF.

•Det finnes i dag 32-bits LPCM-lydkort.

DAC – digital/analogue converter:

Lydgjengivelsen av datastrømmer avgjøres av en chip, en DAC.

•DAC-chipper sitter i datamaskiner, i CD-spillere, SACD-, DVD-, Bluray-spillere, mobiltelefoner.

•Mange forsterkere og forforsterkere er utstyrt med egen DAC.

•Det samme gjelder hodetelefonforsterkere, lydmiksere og lydkort.

•DAC er også blitt et eget separat komponent man kan kjøpe til sitt HiFi-anlegg.

Selv om CD-en ikke er skapt for å lese ut mer enn 16 bits raskere enn 44,1 kHz, er flere CD-spillere utstyrt med svært gode DAC-chips på 24-bits 192 kHz.

 

En hjemmekino-receiver er typisk utstyrt med en 32-bits DAC som kan håndtere PCM-lyd i opptil 32-bits 384 kHz, og DSD-lyd i opptil 11,2 MHz (DSD256). Sistnevnte er også det høyest oppløselige formatet lyd som 2L (Lindberg Lyd) selger sine utgivelser i.