Norsk Musikkalender var Snarveien Til Norsk Musikk!

(Dette var presentasjonsteksten om Norsk Musikkalender)

«På nettstedet www.musikk.media finner man ukevis interaktiv slippinfo om norsk musikk som utgis på plate, kassett og/eller andre fysiske bæremedier.

 

Norsk Musikkalender har som mål å være så komplett som mulig hva angår utgivelser med norske band, artister og/eller utøvere, sidemenn, bandmedlemmer. Det gjelder også utgivelser via utenlandske labler.

 

Her skal man også finne hvilken lokal tilknytning artist/band har, samt oversikt over utgivelsens medvirkende, altså bandets faste medlemmer/utøvere som er med på store deler av spilletiden.

 

Snarveien Til Norsk Musikk består i linkene: Så langt det lar seg finne, vil oppføringene i Norsk Musikkalender ha linker til artisten på de gode og de største strømmetjenestene, og på en rekke sosiale medier.

 

Enkelte leverandører skal også nevnes og linkes. Det legges vekt på å få med ansvarlig utgiver (selskap/foretak), label, det som på norsk egentlig skulle hete “etikett”, altså varemerke (av og til samme navn som selskap), og distributør i Norge av fysiske produkter og av heldigitale avspillingstjenester. Mottoet må være “nevnes, ikke glemmes”.

 

Norsk Musikkalender deler sine ukekalendere på Facebook og Twitter, og legger da vekt på å tagge (nevne) artister, besetning, utgivere og distributører, slik at det blir lett for dem å finne både at de er nevnt på nettsiden, og ikke minst å finne hverandre på sosiale medier. Dersom det også bidrar til å gjøre dem stolte av hva de har vært med på å få ut i verden av norsk musikk til folket, da har Norsk Musikkalender og Musikk.Media oppnådd noe vesentlig.

 

Anmeldelser av plater og konserter forekommer også på nettstedet www.musikk.media. Da legges det vekt på å utnytte nettmediet, og holde slagordet Snarveien Til Norsk Musikk ved hevd med utvidet slippinfo, innfelte videoer med artist og låtmateriale, og linker, masse linker, gjerne også for å gi leseren kort vei til å overprøve anmelders namedropping.

 

Intervjuer forekommer også, om enn altfor sjelden. De skal gjerne ha mer faglige og/eller bransjemessige vinklinger enn man finner i de generelle medier.

Musikk.Media ønsker å være en videreutvikling av fagblad (trade magazine) sjangeren “music and media”. Det er en medieform som nærmest har skrumpet fullstendig inn til å gjelde kun Billboard (US), Music Week (UK) og Music&Media (UK), og befatter seg så å si utelukkende med hitlister og kampanjejournalistikk, altså fokus på marked, marked, marked og markedsføring.

Norsk Musikkalender drives på hobbybasis, og vil fokusere på de største trendene i norsk musikk (-bransje), som er D.I.Y. (altså “gjør det selv”) og høy utdanning. Dermed blir Musikk & Media noe helt annet:

 

Hovedtyngden av musikkscenen er preget av artister som tar hånd om driften i form av enkeltpersonselskap, kollektiv, samvirke, lag, forening, innretning, DA og/eller sine egne akseselskaper, og ikke av musikkindustrielle giganter med eierskap som konsentrerer seg om instrumentet aksje og kunstformen investering.

Norsk musikk går foran, kunstnerisk sett, på stadig flere fronter internasjonalt. Innad i landet preges denne musikkbransjen av nettverk, og det er naturlig for musikere å løfte hverandre fram på tvers av sjangre og miljøer, ikke minst høyskolemiljøene.

 

Musikk er dermed kunsten, og & Media blir på D.I.Y.-sk og nettverksk: de sosiale mediene. Det er her Norsk Musikkalender | Musikk.Media vil bidra til å styrke båndene, motivasjonen, rekkevidden og — ja, korte ned veien til norsk musikk.

Tips og vink om bruk av sosiale medier — gjerne rent av tutorials på videoform — er noe Musikk.Media ønsker å tilby — på hobbybasis, free of charge, om enn av profesjonell leverandør, som er ekte amatør (den som elsker det den holder på med).

✍️

Utgiver av nettstedet Musikk.Media er enkeltpersonsforetaket Norsk Musikkalender Jon Arnesen.

 

Jon Arnesen har vært musikkjournalist så å si hele livet, men i etablerte medier først siden 1994. Han var med på de tre siste numrene av Rock Furore, og skrev samtidig for Jazznytt. I 1995 var han med og startet SKUM (studentenes kultur og underholdnings magasin) hos Det Norske Studentersamfund.

 

I 1996 begynte Jon Arnesen å skrive i Farojournalen, et uavhengig fagblad for musikkbransjen, etter hvert også de andre platebransjene (dataspill og video). Han ble snart fast ansatt, og har gjennom Farojournalens 15 siste år (til og med oktober 2010) hatt ansvar for dekking av en stor musikalsk bredde og den norske platebransjen, i perioder også spillbransjen og videobransjen, for etter hvert å dekke hele bredden av hjemmeunderholdningen hva gjelder produkt og marked, samfunn og trender.

 

Jon Arnesens egne nettsider het tidligere musikkopplevelsen.no. I januar 2017 startet han Norsk Musikkalender som et web-tidsskrift snarere for en om norsk musikk. Senere samme år ble .media lansert som toppdomene, og nettstedet skiftet URL til musikk.media.

Norsk Musikkalender Jon Arnesen (enkeltpersonforetak)»

Norsk Musikkalender ble laget på fritidsbasis av Jon Arnesen, tidligere skribent i Farojournalen, Rock Furore, Jazznytt, SarpsborgAvisa, Indre Østfold Avis m.m.

Denne slippkalenderen hadde som mål på ukentlig basis å dekke alle utgivelser med norske artister av musikk med fler spor enn en digital singel.

Valget å utelate singlene kom av at det gir en uforholdsmessig arbeidsmengde både å skaffe seg oversikt og å skaffe de linker som skulle med i kalenderens oppsett.

Musikkalenderens manglende kontinuitet skyldtes uforutsette prioriteringer, noe som tidvis krevdes, da den var ikke en primær virksomhet, ikke en næringsvei.

Ambisjonene var i begynnelsen å kunne gjøre Musikk.Media til en næringsvirksomhet, noe som ville tillate prioritering og dermed kontinuitet.